CV

Bjarne Mathiesen
Mathiesensvej 13, 1.
4220 Korsør
FødselsDato:
5. marts 1960
Mobil:
(+45) 253 60 179
Email:
bjarne@mathiesen.info
IMG_5294

Resumé

Jeg er meget teknisk og konkret anlagt. I min hidtidige erhvervskarriere har jeg i meget høj grad været vant til selv at skulle strukturere min arbejdsdag. Jeg er omstillingsparat og har nemt ved at sætte mig ind i nye situationer og teknikker. Jeg trives med udfordringer; og sætter en ære i altid at gøre et godt og professionelt stykke arbejde.

Ved siden af mit øvrige erhvervsarbejde har jeg arbejdet som honorarlønnet WebUdvikler med opsætning af web- & email-servere samt udvikling af hjemmesider for SMBer. Jeg har der løbende erhvervet erfaring med LAMP-stakken

  1. bash; IMAP; POP3; Postfix; Dovecot; OpenZFS; RAIDx.
  2. Apache; opsætning af CMS; SEO; letsencrypt (https).
  3. MySQL; MariaDB; PostgreSQL.
  4. PHP; HTML5; JSON; XML; XSLT; CSS; JavaScript; XPATH; Ajax.

Mht programmeringssprog har jeg kendskab til : PHP (primært); Java; C#; F#; R; C; C++; Python; Matlab.

Uddannelse

09/2018
11/2020
ZBC Ringsted - Hovedforløb Datatekniker ; Programmering
Dybere forståelse for principperne & teknikkerne i programmering såsom: CRUD; DAO; TDD; Design Patterns.
08/2018
ZBC Ringsted - Grundforløb Datatekniker (merit) ; Programmering
06/2002
nu
DTU - CivilIngeniør & Åben Uddannelse ; Informatik
1996
nu
selvstuderende
IT & Web-teknologier
Selvstuderet stort set alt indenfor Web-teknologier: html, xml, css, php, mysql, xpath, opsætning af linux servere. Mit erfaringsområde er indenfor den traditionelle LAMP stak; samt Mac OS X på sysadmin niveau.
09/1976
06/1979
Matematisk Studentereksamen
08/1966
06/1976
Realeksamen

Kurser

06/2020
Testhuset
Grundlæggende Struktureret Test

Erhvervserfaring

04/2022
01/2023
WebUdvikler
Adtention A/S
Jeg kom ind i et stort, eksisterende projekt, der skulle videreudvikles, opdateres og rettes.
08/2021
WebUdvikler
Bærnholdt
08/2020
10/2020
Programmør
ZBC Slagelse
09/2018
03/2019
Programmør / SystemAdministrator
ZBC Ringsted
Intern hjemmeside m/ database til at holde styr på skole-praktikanternes kompetencer.
08/2018
08/2018
Programmør / SystemAdministrator
ZBC Ringsted
Intern LAMP-server baseret på Ubuntu, hvor eleverne på grundforløb kunne boltre sig med Wordpress & MySQL. Hver elev havde sin egen Wordpress instans og MySQL database. Endvidere en fælles ownCloud instans.
09/2015
03/2016
IT-supporter
SCEU Slagelse
Generel support af PC & Mac i et blandet "miljø" ; opsætning & installation af PCer & Mac.
03/2015
03/2015
Projektarbejde / IT-konsulent
ASA Køreskole
Omlægning af IT fra Windows til Mac. Opsætning og administration af medarbejdersignatur. Nye aftaler om internet og telefoni.
01/2008
12/2008
Projektarbejde / IT-konsulent
Klubben for Avisbude i København
Opsætning og programmering af webside helt fra bunden. Afsløring af løn-/pensions-svindel.
09/2003
12/2004
Hjælpelærer
Danmarks Tekniske Universitet
Det var et kursus, hvor professoren stod for den teoretiske del; ph.d stod for undervisningen i programmering; & jeg holdt foredrag om, hvordan virkeligheden ser ud. Kurset blev afholdt på engelsk, og mange af de studerende var udenlandske.
08/2002
03/2003
Studentermedhjælp
NovoZymes i Bagsværd
De havde få̊et sig en nyt cluster med 100 Sun blade servere, der skulle sættes op til forskning. Min opgave var at hjælpe til med dette & bl.a skrive scripts & dokumentation.
1999
nu
Honorarlønnet WebUdvikler
Opsætning af web- & email-servere; udvikling af hjemmesider for SMBer.
01/1989
12/1996
Selvstændig
Jeg havde et enkeltmandsfirma, der arbejdede med Desktop Publishing. Jeg var underleverandør til et par trykkerier & havde derudover en enkelt fast kunde. Jeg stoppede med at være aktiv, da computere blev så billige, at stort set alle trak denne type opgaver ind i firmaerne.

Anden erhvervserfaring

11/2008
11/2011
Postbud
Post Danmark
Omdeling af brevpost & pakker.
06/1977
09/2008
Avisbud
BladKompagniet
Omdeling af morgenaviser; oplæring af nye medarbejdere; udlevering af aviser til andre bude.
05/1970
05/1985
Butiksmedhjælp
Det Runde Hjørne
Min far havde en traditionel købmandsbutik, hvor jeg allerede fra barnsben var bud, kassemedhjælper etc. Da jeg blev gammel nok, stod jeg for den fulde drift, når mine forældre holdt ferie.

Tillidserhverv

2005
2008
EjerForening
Som bestyrelsesmedlem havde jeg den daglige kontakt til arkitekter & håndværkere under udskiftning af vinduerne.
1992
1999
Domsmand og Nævning
I den første 4 års periode var jeg i Østre Landsret og bl.a nævningeformand i en drabssag. I anden periode var jeg i Københavns Byret.
1987
1992
AndelsboligForening
Både menigt medlem samt formand. Som formand stod jeg for en total genopretning af foreningens økonomi. Kontakt til kommune & byggefirmaer under gårdsammenlægning.

Sprog

Dansk
Modersmål
Engelsk
Forhandlingsvant læse, skrift, tale
Tysk
Moderat læse, skrift, tale
 

Kørekort

B
Almindelig bil